Lỗi hẹn

lỗi hẹn

Rồi người không về, lời hứa ngày xưa người quên mất. Người đành lỗi hẹn, người đã quên quên thật rồi. Lại một mùa hoa cải lại về màu sắc … Đọc tiếp